Over het archief

In het archief van Onroerend Erfgoed vind je dossiers terug van alle overheidsdiensten die sinds 1835 zorg hebben gedragen voor onroerend erfgoed.

Het gaat om dossiers van o.a. de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de archeologische diensten NDO en IAP, de Afdeling Monumenten en Landschappen, Ruimte en Erfgoed, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het huidige agentschap Onroerend Erfgoed.

Over de archiefinventaris

De archiefinventaris bevat momenteel al een overzicht van papieren dossiers die de voorbije jaren zijn ‘verwerkt’. Dit betekent dat we de dossiers hebben opgekuist en overgebracht naar het archiefdepot van Vilvoorde. Je kunt ze gemakkelijk opzoeken en opvragen bij het archief. Het depot digitaliseert de dossiers voor jou (tot A3-formaat).

Het gaat vooral om dossiers uit Brussel. Dossiers uit de buitendiensten en digitale dossiers voegen we stapsgewijs toe.

Hoe een dossier opvragen?

Via de zoekbalk hierboven kan je zoeken naar een dossier over een bepaald erfgoedobject (beschermingsdossier, opgravingsdossier, restauratiedossier), maar ook naar niet-objectgebonden dossiers (beleids- of onderzoeksprojecten). Je komt terecht op de zoekpagina, waar je verder kan filteren.

Heb je het dossier gevonden dat je zocht? Klik dan op de groene knop 'Vraag dossier of specifieke bestanddelen op'. Daarmee open je een al ingevulde e-mail aan archief@onroerenderfgoed.be. Dan vragen wij het voor je op.