Welkom

Het archief van het Agentschap Onroerend Erfgoed beheert de archieven van instellingen die sinds het midden van de 19de eeuw bevoegd waren voor monumenten, landschappen en archeologie. De archieven zijn het resultaat van de inventarisatie, de bescherming, het onderzoek en het beheer van het onroerend erfgoed door voorgangers van het Agentschap. Het archief beheert ook een deel van het archief van Renaat Braem.

Het archief van het agentschap vervult geen klassieke bewaaropdracht, maar ondersteunt de opdrachten van de organisatie door afgeronde dossiers te archiveren en opnieuw ter beschikking ter stellen voor de eigen onderzoekers en de sector. De door het agentschap beheerde archieven zijn overwegend semi-dynamisch van aard. Elke nieuwe ingreep in de bodem, op een monument of in een landschap, kan immers een oud dossier opnieuw actueel maken.

De komende jaren wil het archief de informatie uit deze archieven ter beschikking stellen voor verder onderzoek. Het eerste archief dat in het najaar van 2010 via deze website toegankelijk wordt gemaakt is het archief van Renaat Braem. Wij hebben er voor gekozen om archiefsoftware te gebruiken, die ontwikkeld is door de Internationale Archiefraad (ICA-ATOM) waarin alle internationale archiefstandaarden zijn verwerkt.

Om de archieven te raadplegen, kun je een zoekterm intikken of klikken op 'archieven' voor een volledig overzicht.

Als u het archief wenst te raadplegen, kan u een afspraak maken via archief@onroerenderfgoed.be.